American Bluegrass Gospel Night

Lördagen den 12 augusti 2023 genomförs den femte upplagan av American Bluegrass Gospel Night (ABGN) på lägerområdet Klippan i Monäs, Nykarleby. Samtidigt firas evenemangets tioårsjubileum. Du är varmt välkommen! För mer information om ABGN, gå till evenemangets webbplats.

Seniordag

Välkommen på seniordag på Klippan! 10.00 Inledning, andakt och presentation. 11.00 ”Vägar till mission”. Anna Dahlbacka. 12.00 Lunch. 13.00 Sångstund; Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk och gitarrgruppen SALEM. 14.00 Kaffe. 15.00 Mässa i kyrkan. Tomas Klemets, sång av Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk. Anmälan till maten senast 30.7.2023 till Tomas Klemets, tfn/sms 050-5818058, tomas.klemets@slef.fi Pris: 22€

Syföreningsdag

Välkomna på syföreningsdag till lägerområdet Klippan tisdag 5.9 kl. 12! Dagen börjar med lunch. Därefter blir det program, kaffeservering, lotteridragning och till sist en nattvardsmässa i kyrkan. Anna och Magnus Dahlbacka och Bengt Forsblom medverkar. En buss kommer att köra till Klippan med start i Terjärv. Bussrutt och tidtabell meddelas senare på slef.fi.

Kvinnoweekend/stickläger

Välkomna på kvinnoweekend/stickläger på Klippan!  Weekenden riktar sig till kvinnor i alla åldrar och du kan välja mellan att delta i den ”vanliga” weekenden eller i sticklägret, som går parallellt. Bibelstudier och måltider är gemensamma. Temat för årets kvinnoweekend/stickläger är Bortom vägkröken. Livet kan kännas som en krokig väg genom en mörk skog, men bortom vägkröken...

Familjeläger

Malax församling ordnar familjeläger på Klippan.

Karaweekend

SLEF ordnar karaweekend på Klippan 6-8.10.2023. Mera info finns på slef.fi!

Höstläger

SLEF ordnar höstläger för ungdomar 13-15–10. Mer info kommer på slef.fi!